Ślązak cierpliwy i twardy
  Podlesie Śl.
 

Tekst wydrukowany w Gazetce Parafialnej 23.10.2016r.

Henryk Wrosz (01.04.1933 - 15.10.2016)

Nauczyciel, Wychowawca,Kierownik szkoły we wsi Podlesie Śląskie.

Do naszego Podlesia przyszedł, został skierowany z nakazu pracy

od 15 sierpień 1952r i pracował do sierpnia1973r.

Był absolwentem Seminariu Pedagogicznego w Pszczynie, ukończył

Uniwersytet Śląski -kierunek biologia, a następnie studia podyplomowe

w Warszawie, kierunek pedagogiczny.

Wspólnie z Kierownikiem szkoły Marcinem Trojok i zaangażowanymi

Podlesiokami doprowadził do wybudowania Szkoły Tysiąclatki. Budowa

rozpoczęła się w 1960r, a rok szkolny 1962/ 1963 rozpoczął się w Szkole

Tysiąclatce.

Pan Henryk Wrosz był również dobrym menadżerem oświaty.

Współpracował

z władzami Gminy, Parafią i Komitetem Rodzicielskim . Środki finansowe na

dodatkowe wyposażenie szkoły pozyskiwano wtedy organizując np. bale,

które odbywały się w sali „u Sztobika”. Organizowano w tej sali występy

dzieci szkolnych co wspierało wizerunek szkoły. Nie było w Podleskiej Szkole

za czasów kierowników Marcina Trojok i Henryka Wrosz problemów

z uzgodnieniami planu lekcji i lekcji religii w salkach katechetycznych.

Mogliśmy w szkole godać i to nie przeszkadzało. Zawsze cenił i podkreślał

kompetencje grona nauczycielskiego, pracowników administracji i obsługi

wspierających edukacje dzieci w szkole.

W zarządzaniu szkołą korzystał z doświadczeń poprzednika pana Marcina

Trojok, nauczycieli, rodziców i nie zapominał o samorządzie uczniowskim.

 

 

Od 1973 roku został dyrektorem w ZEG-u w Tychach. W ZEG-u (Zespół Szkół

nr 4 im. Janusza Groszkowskiego
) był cenionym Dyrektorem i tak jak

w Podlesiu cenił społecznoś
ć szkolną i rozwinął Szkołę.

Był wyróżniony wieloma odznaczeniami, najbardziej cenił Sobie Medal

Komisji Edukacji Narodowej.

  Dla wielu Absolwentów, Podlesiokow był człowiekiem którego wartości

i zasady pomogły w kierowaniu swoim życiem.


 uczennica Bernadeta Szymik - Kozaczko


 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 1 odwiedzający (3 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=